Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op je boeking voor één van onze retreats. Lees ze aandachtig door.
Deze voorwaarden vormen de overeenkomst tussen ‘Mallorca Soul’ en jou als klant en vormen een bindende overeenkomst.

Er is geen mondelinge of schriftelijke vertegenwoordiging, garantie, voorafgaande overeenkomst of beschrijving van diensten, anders dan hierin vermeld.

De overeenkomst en de boeking worden gemaakt met- en de diensten worden geleverd door “Mallorca Soul”. Door een retreat te boeken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden die de relatie, het annuleringsbeleid en aansprakelijkheidsbeperkingen regelen. Deze Algemene Voorwaarden zijn van invloed op je rechten en duiden de toepasselijke wet en het forum aan, voor de beslechting van alle geschillen.

Boeking & Overeenkomst

Ik neem contact met je op voor het regelen van een intake, om te kijken of onze retreats & coaching & healing-methodes bij jou passen. En om vast te stellen of we je kunnen helpen.
Als we het er allebei over eens zijn dat ons programma passend is, sturen we je onze overeenkomst.
Een geaccepteerde boeking wordt pas definitief vanaf de datum waarop Mallorca Soul een bevestigingsmail verstuurt.

‘Eén-op-één-retreat’
Onze e-mailbevestigingen voor een ‘één-op-één-retreat’ zijn een garantie dat we de reservering voor je hebben gemaakt en dat het retreat zal plaatsvinden.

‘Groeps retreats & workshops’
Een e-mailbevestiging van uw deelname aan een groepsretreat of workshop betekent daarentegen niet noodzakelijk dat uw reis is bevestigd. Mallorca Soul adviseert u af te zien van het kopen van niet-restitueerbare reizen totdat u een e-mail ontvangt van het Mallorca Soul-team met de boodschap dat het minimaal vereiste aantal deelnemers van 6 personen is bereikt.

BETALINGSBELEID

PRIJZEN

Alle vermelde prijzen voor retreats zijn per persoon en zijn vermeld en betaalbaar in euro.
Mallorca Soul is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten als gevolg van het wisselen van valuta of kosten die door uw creditcard / bank in rekening worden gebracht voor het verwerken van fondsen in een andere valuta.

Mallorca Soul behoudt zich het recht voor om de prijzen van alle reisarrangementen op onze website te wijzigen. Voordat uw programma wordt bevestigd, wordt u geïnformeerd over de huidige prijs van het arrangement dat u wilt boeken.
Tenzij anders vermeld, omvat de prijs van uw reisarrangement alle onderdelen die worden beschreven op uw boekingsbevestigingsfactuur.
Niet inbegrepen in de prijs van uw reisarrangement zijn vluchten, vervoer, reisverzekering, toeslagen voor overbagage, fooien en eventueel eten of drinken of extra excursies of activiteiten die niet zijn bevestigd als onderdeel van uw retreat-arrangementen. Bovendien zijn alle items of services die tijdens een retreat zijn gekocht, niet inbegrepen in de kosten van uw reisarrangement, tenzij specifiek vermeld.

STORTINGEN

Voor alle geadverteerde retreats en data is een niet-restitueerbare aanbetaling per persoon vereist om uw boeking te voltooien.
Je kunt een retreat boeken met een aanbetaling tot 40 dagen voor de startdatum van de retreat, waarna volledige betaling vereist is om je plek veilig te stellen.
Het resterende bedrag van je retreat-betaling moet 40 dagen voordat de retreat begint, betaald worden. We zullen u op de hoogte stellen van de vervaldatum van het saldo nadat uw storting is verwerkt.
Als het eindsaldo niet op de vervaldatum is ontvangen, kan uw boeking niet worden gegarandeerd en behoudt Mallorca Soul zich het recht voor om uw boeking te annuleren en uw aanbetaling te verbeuren.
Aanbetalingen kunnen worden gebruikt voor een ander retreat dat binnen een kalenderjaar plaatsvindt, als je ons 40 dagen of meer voor de startdatum van de retreat op de hoogte stelt.

OVERDRACHT

Volledige of gedeeltelijke betalingen voor retreats kunnen worden hergebruikt voor een ander retreat dat binnen een kalenderjaar plaatsvindt, als je ons 40 dagen of meer voor de startdatum van de retreat op de hoogte stelt.
U kunt uw retreat-aanbetaling slechts één keer hergebruiken.

DEFINITIEVE BETALINGEN

Voor alle retreats dient de betaling van het resterende bedrag van de retreat prijs, 40 dagen voorafgaand aan de startdatum van het retreat in de geadverteerde valuta te worden betaald.
Als een boeking binnen minder dan 40 dagen wordt gemaakt, is uw aanbetaling inclusief volledige betaling vereist bij uw eerste aanmelding.
Voor de meeste retreats splitsen we betalingen standaard op in 2 deelbetalingen.
Als het resterende bedrag niet op de vervaldatum is ontvangen en er geen door Mallorca Soul geaccepteerde reden is daarvoor, behoudt Mallorca Soul zich het recht voor om de boeking van de klant als geannuleerd te beschouwen.
Zorg ervoor dat Mallorca Soul op uw contactenlijst staat, zodat onze e-mails niet in uw map met ongewenste e-mails terechtkomen!

LUCHTVAART

Alle Mallorca Soul-retreats zijn exclusief nationale of internationale vliegtickets. Mallorca Soul raadt u ten zeerste aan te wachten tot is bevestigd dat het retreat zal plaatsvinden voordat u vliegtickets boekt of niet-restitueerbare reisarrangementen maakt.

REIS- & GEZONDHEIDSVERZEKERING

Mallorca Soul raadt klanten aan een medische reisverzekering af te sluiten. Deze verzekering moet persoonlijk letsel en medische noodkosten dekken, inclusief maar niet beperkt tot evacuatie van helikopters, ambulancevliegtuigen en repatriëring.
Het wordt ten zeerste aanbevolen de dekking uit te breiden met annulering, inperking en alle andere kosten die kunnen ontstaan als gevolg van verlies, schade, letsel, vertraging of ongemak dat de klant tijdens de reis ondervindt. Mallorca Soul is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage of persoonlijke bezittingen.
De klant erkent dat de kosten van Mallorca Soul-retreats geen verzekering omvatten en dat de klant is geadviseerd om tegen een meerprijs een aparte dekking te verkrijgen.

MEDISCHE VOORWAARDEN EN SPECIALE VEREISTEN

De klant moet Mallorca Soul op ons registratieformulier op de hoogte stellen van alle medische aandoeningen, zwangerschap, handicap of enige andere mentale en of fysieke conditie die de geschiktheid om te reizen kan beïnvloeden, inclusief medicijnen die u momenteel gebruikt. Als u ons niet op de hoogte stelt, kan dit ertoe leiden dat de klant bepaalde activiteiten tijdens de retreats op eigen kosten wordt geweigerd. Sommige retreats zijn mogelijk ongeschikt voor klanten vanwege leeftijd, mobiliteit, handicap, zwangerschap of fysieke of mentale aandoeningen. Stuur een e-mail als u zich zorgen maakt.
Mallorca Soul zal zijn best doen om aan speciale verzoeken te voldoen, inclusief dieet- of fysieke beperkingen, maar aan dergelijke verzoeken kan mogelijk niet altijd worden voldaan, afhankelijk van de retreats, in welk geval Mallorca Soul zich het recht voorbehoudt om Klanten onder bepaalde voorwaarden te weigeren.
Mallorca Soul zal zijn best doen om aan de speciale verzoeken van de Klant te voldoen, inclusief dieet, maar dergelijke verzoeken maken geen deel uit van het programma en daarom is Mallorca Soul niet aansprakelijk voor het niet verstrekken van deze verzoeken.
Als klant MOET u een medische verzekering hebben. Medische faciliteiten variëren van land tot land en Mallorca Soul zal zijn uiterste best doen om u naar een geschikte medische faciliteit te brengen, maar geeft geen verklaringen en geeft geen garanties met betrekking tot de standaard van een dergelijke behandeling.

GEGEVENSBESCHERMING

Om ervoor te zorgen dat retreats soepel verlopen, moet Mallorca Soul persoonlijke informatie (zoals naam, adres, speciale behoeften, gezondheidsvoorwaarden, dieetwensen enz.) gebruiken die door klanten aan Mallorca Soul zijn verstrekt, en deze informatie ook doorgeven aan andere begeleiders/gidsen of leveranciers die betrokken zijn bij de uitvoering van de retreats. Mallorca Soul zal passende beveiligingsmaatregelen treffen om dergelijke persoonsgegevens te beschermen en zal alleen gegevens doorgeven die van toepassing zijn op begeleiders of leveranciers die verantwoordelijk zijn voor de retreats.

SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling of voorwaarde in dit document niet afdwingbaar of ongeldig is van rechtswege of in strijd met de openbare orde of om een andere reden dan wordt een dergelijke voorwaarde of voorwaarde geacht te zijn gescheiden van deze Overeenkomst of dienovereenkomstig alleen in die mate gewijzigd noodzakelijk om alle overige Algemene voorwaarden te laten overleven en bindend te blijven.

TOEPASSELIJK RECHT

Het contract en deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Spanje.

AFSTAND VAN BOEKINGSVOORWAARDEN

Van deze Boekingsvoorwaarden kan alleen worden afgeweken of gewijzigd met schriftelijke wederzijdse instemming. Wanneer een klant de boeking voltooit, indient en de betaling verricht voor het boeken van zijn plaats voor een retreat, gaat hij ermee akkoord al deze voorwaarden te accepteren, en wanneer de boeking is geaccepteerd, stemt Mallorca Soul ermee in de daarin beschreven verplichtingen na te komen.

UPDATING VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

Mallorca Soul behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment bij te werken en / of te wijzigen, en het is de verantwoordelijkheid van de klant om ermee op de hoogte te zijn. De nieuwste algemene voorwaarden zijn te vinden op de Mallorca Soul-website.

Scroll naar boven